ÉPÜLETEK

ALKOTÓMŰHELY

KAPCSOLAT

KÖZÉLET

LAKÓÉPÜLET

KÖZÉPÜLET

IPARI ÉPÜLET

BELSŐÉPÍTÉSZET

TÉRRENDEZÉS

A LÉTESÍTMÉNY NEVE: REGIONÁLIS VÉRELLÁTÓ KÖZPONT
A LÉTESÍTMÉNY HELYE: PÉCS
FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK: HODOSSY LÁSZLÓ, FÖLDESI ZOLTÁN, GULYÁS RÓBERT, SCHRAMMEL ZOLTÁN, MÁTÉ JÁNOS
TERVEZÉS / MEGVALÓSULÁS ÉVE: 2012 / 2013
ÉPÍTTETŐ: ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

KEVÉS OLYAN ÉPÜLETTÍPUS VAN, AMELY SZEBBEN JELENÍTI EGYSZERRE MEG A LEGMO- DERNEBB TECHNOLÓGIÁT ÉS A HUMANIZMUST, MINT EGY VÉRELLÁTÓ KÖZPONT. A KÍVÜL- ÁLLÓK SZÁMÁRA RÉSZBEN MISZTIKUS, AHOGY A LEGÉRTÉKESEBB TESTNEDV ELINDUL TUDO- MÁNYOS ÚTJÁRA, HOGY KORSZERŰ BERENDE- ZÉSEK ÉS ÉRTŐ KEZEK KÖZÖTT ÉLETMENTŐ GYÓGYSZERRÉ VÁLJON, RÉSZBEN SZÍVSZORÍ- TÓ, AMIKOR A VÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI SIETVE TÁ- VOZIK EGY KÓRHÁZ FELÉ, RÉSZBEN FELEME- LŐ, AHOGY A SEGÍTŐ DONOROK FORGALMÁT LÁTJÁK. ÉPÍTÉSZETILEG MEGFELELNI E KET- TŐSSÉGNEK CSAK AKKOR LEHET, HA A FUNKCIÓT TÖKÉLETESEN KISZOLGÁLVA MARAD ERŐNK A KÖZÉPÜLET JELLEG ERŐS HANGSÚLYOZÁSÁRA, A NYITOTTSÁG ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG MEGTEREMTÉSÉRE.

KÖZÉPÜLET


FACEBOOK


WEBFEJLESZTÉS: HIRLEVELMARKETING.HU